Oferta
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Od października 2016 r. na dużych przedsiębiorstwach spoczywa obowiązek regularnego przeprowadzania audytu energetycznego. Proces ten ma celu dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach, jakie mogą zostać osiągnięte w wyniku realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
Czytaj więcej
Audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięć zrealizowanych
Białe certyfikaty wspierające realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej można uzyskać wyłącznie dla przedsięwzięć planowanych, obowiązująca ustawa dopuszcza jednak pewne wyłączenia.
Czytaj więcej
Audyt efektywności energetycznej dla odbiorców przemysłowych
Każdy odbiorca końcowy, który zużywa nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej rocznie oraz wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną jednym z kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wymienionym w Ustawie, ma obowiązek corocznego uzyskania określonego poziomu oszczędności energii.
Czytaj więcej
Audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięć planowanych
System białych certyfikatów pozwala na uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego dla przedsięwzięć planowanych, w wyniku realizacji których zmniejszeniu ulegnie zużycie energii finalnej.
Czytaj więcej
Uproszczony audyt efektywności energetycznej
Uproszczona forma audytu pozwala na szybkie sprawdzenie wielkości wsparcia jakie może zostać przyznane dla przedsięwzięć planowanych lub zrealizowanych po 1 stycznia 2014 r.
Czytaj więcej
Odnawialne źródła energii
Ocena potencjału energetycznego odnawialnych źródeł energii w rozpatrywanej lokalizacji, dobór technologii oraz identyfikacja programów wsparcia inwestycji to kluczowe elementy w realizacji przedsięwzięć tego rodzaju.
Czytaj więcej
Innowacyjna formuła współpracy success fee:
OKREŚLENIE CELU PROJEKTU
USTALENIE HARMONOGRAMU PRACY
REALIZACJA PRACY
REPREZENTOWANIE KLIENTA PRZED URE
UZYSKANIE WSPARCIA LUB WYPEŁNIENIE USTAWOWEGO OBOWIĄZKU
OKRES GWARANCYJNY I WSPARCIE MERYTORYCZNE
Bieżący monitoring realizacji projektu
WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONE OD EFEKTU - W FORMULE SUCCESS FEE PŁACISZ TYLKO WTEDY KIEDY SAM ZYSKUJESZ
CZYTAJ WIĘCEJ
O firmie
JESTEŚMY NIEZALEŻNĄ FIRMĄ DORADCZĄ, KTÓREJ SIŁĘ RYNKOWĄ STANOWI INNOWACYJNY MODEL WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM

Dzięki zespołowi złożonemu ze specjalistów różnych dziedzin zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie realizacji projektu. Działając w oparciu o formułę success fee gwarantujemy, że najważniejsze jest dla nas osiągnięcie celu określonego przez klienta.

Naszym głównym celem jest pomoc przedsiębiorstwom w zakresie pozyskania dodatkowego, bezzwrotnego wsparcia finansowego dla inwestycji poprawiających efektywność energetyczną oraz pełnienie roli merytorycznego partnera podczas wypełniania obowiązków formalnych nałożonych przez nową ustawę o efektywności energetycznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Baza wiedzy
Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat audytu efektywności energetycznej, przepisów i wymogów z nim związanych, zapraszamy do kontaktu.
BAZA WIEDZY
Adres i kontakt
Energy Partner E&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego nr 63, 41-500 Chorzów


DANE KONTAKTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
NIP: 6272750238
REGON: 366867008
KRS: 0000670428
Formularz kontaktowy