OFERTA
 
 
 
 
Audyt efektywności energetycznej dla odbiorców przemysłowych
 
Nowa ustawa o efektywności energetycznej nakłada na każdego odbiorcę końcowego, spełniającego określone warunki obowiązek uzyskania i udokumentowania corocznej oszczędności energii finalnej.
KIM JEST ODBIORCA PRZEMYSŁOWY
 
Odbiorcą przemysłowym nazywamy podmiot, który wykonuje działalność oznaczoną przynajmniej jednym kodem PKD wymienionym w Ustawie (działalność ta nie musi być działalnością przeważającą) oraz w poprzednim roku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej.
Polskie Kody Klasyfikacji Działalności wymienione w Ustawie: 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039, 1041, 1062, 1104, 1106, 1310, 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712, 1722, 1920, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2342, 2343, 2349, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2720, 3299, 2011, 2332, 2351, 2352, 2451, 2452, 2453, 2454, 2611, 2680, 3832.
Obowiązki spoczywające na odbiorcy przemysłowym
 
Każdego roku odbiorca przemysłowy zobowiązany jest do przekazania jednemu przedsiębiorstwu energetycznemu informacji dotyczącej zrealizowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, ilości zaoszczędzonej energii finalnej oraz ilości energii niezbędnej do wykonania ustawowego obowiązku. Informacja ta musi zostać przekazana wraz z oświadczeniem oraz audytem efektywności energetycznej potwierdzającym uzyskane oszczędności. Za niewywiązanie się z obowiązku grozi kara w wysokości do 10% wartości przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
OPIS USŁUGI
 
Audyt efektywności energetycznej dla odbiorców przemysłowych to kompleksowa usługa gwarantująca szybie i efektywne wypełnienie obowiązku wykazania oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Prace realizowane są w 5 głównych etapach:
Określenie wielkości obowiązku dla podmiotu
 
Identyfikacja przedsięwzięć, dla których może zostać przeprowadzony audyt
 
Sporządzenie audytów efektywności energetycznej dla wytypowanych przedsięwzięć
 
Skomplementowanie dokumentów formalnych i technicznych
 
Wypełnienie obowiązku - przekazanie kompletu dokumentów potwierdzających osiągnięcie wymaganego poziomu oszczędności energii
 
Każdy z elementów powyższego procesu realizowany jest zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w aktach wykonawczych do ustawy. Dzięki pełnej obsłudze projektu pod względem procesowym, prawnym I technicznym gwarantujemy naszym klientom skuteczne wypełnienie obowiązku.

W efekcie uzyskują państwo możliwość skupienia własnych zasobów na tych obszarach, które stanowią podstawę działalności państwa przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do współpracy
Adres i kontakt
Energy Partner E&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego nr 63, 41-500 Chorzów


DANE KONTAKTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
NIP: 6272750238
REGON: 366867008
KRS: 0000670428
Formularz kontaktowy