OFERTA
 
 
 
 
Audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięć zrealizowanych
 
Białe certyfikaty wspierające realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej można uzyskać wyłącznie dla przedsięwzięć planowanych, obowiązująca ustawa dopuszcza jednak pewne wyłączenia.
CZYM JEST AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
 
Audyt efektywności energetycznej to specjalistyczne opracowanie techniczne zawierające analizę zużycia energii oraz opis stanu technicznego obiektu, urządzenia lub instalacji. W audycie zawarty jest wykaz planowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Jego celem jest zdobycie informacji o możliwej do uzyskania oszczędności energii i opłacalności ekonomicznej wskazanych przedsięwzięć.

Na podstawie audytu efektywności energetycznej możliwe jest uzyskanie białych certyfikatów, z których wynikają prawa majątkowe podlegające obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii.

Zgodnie z obowiązującym prawem, nie wszystkie przedsięwzięcia można zakwalifikować jako przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. Wykonywane audyty muszą spełnić szereg wymogów formalnych zawartych w aktach wykonawczych do ustawy, dlatego bardzo ważną kwestią jest to aby audyt efektywności energetycznej został sporządzony przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających wysokie kompetencje techniczne oraz wiedzę z zakresu praktyk akceptowanych przez URE.
Dla jakich przedsięwzięć wykonywany jest audyt efektywności energetycznej
 
Według starej ustawy o efektywności energetycznej, obowiązującej w latach 2011-2016 białe certyfikaty mogły zostać pozyskane zarówno dla przedsięwzięć planowanych, jak i tych które zostały już zrealizowane. Od października 2016 r. wsparcie może zostać uzyskane wyłącznie dla przedsięwzięć planowanych, dopuszczono jednak pewne wyłączenia. Podmioty, które nie zdążyły wziąć udziału w ostatnim V przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej mogą do końca września 2017 r. ubiegać się o wydanie białych certyfikatów dla przedsięwzięć, których realizację zakończono w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2016 r.
Opis usługi
 
Wiedząc jak ważne jest wsparcie finansowe dla działań zwiększających efektywność wykorzystania energii pomagamy naszych Klientom w pozyskaniu białych certyfikatów dla przedsięwzięć, które zostały zakończone w okresie od 1 stycznia 2014 r do 30 września 2016 r. Dzięki kompleksowej obsłudze nasi Klienci uzyskują gwarancję skutecznego osiągnięcia celu oraz wsparcie od momentu wytypowania przedsięwzięć kwalifikujących się do pozyskania certyfikatów, aż do momentu uzyskania środków pieniężnych z ich sprzedaży. Prace realizowane są w 6 głównych etapach:
Wytypowanie przedsięwzięć kwalifikujących się do pozyskania wsparcia
 
Pozyskanie danych i/lub przeprowadzenie niezbędnych pomiarów
 
Opracowanie audytu efektywności energetycznej
 
Skompletowanie wymaganej dokumentacji i reprezentacja przed URE
 
Otrzymanie białych certyfikatów
 
Sprzedaż białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii
 
Każdy z elementów powyższego procesu realizowany jest zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w aktach wykonawczych do ustawy, dzięki czemu Klient uzyskuje pewność otrzymania wsparcia dla zrealizowanego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do współpracy
Adres i kontakt
Energy Partner E&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego nr 63, 41-500 Chorzów


DANE KONTAKTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
NIP: 6272750238
REGON: 366867008
KRS: 0000670428
Formularz kontaktowy