OFERTA
 
 
 
 
Innowacyjny model współpracy
 
Jesteśmy przekonani, że prawdziwa wartość budowana jest wyłącznie przez sukces uzyskiwany przez wszystkich interesariuszy, stąd też w realizowanych projektach stawiamy na efekt, od osiągnięcia którego uzależnione jest nasze wynagrodzenie.

Gwarantujemy kompleksową obsługę w całym cyklu życia projektu, od momentu wspólnego wyznaczenia celów do reprezentowania przedsiębiorstwa przed organami administracyjnymi, w przypadku kontroli.

Naszym klientom zapewniamy możliwość outsourcingu wszystkich zadań związanych z pozyskaniem wsparcia bądź wypełnieniem ustawowych obowiązków, co jest szczególnie istotne w kluczowych etapach projektu takich jak dopełnienie warunków formalnych opracowań, sprzedaż białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii czy reprezentacja podmiotu przed pracownikami URE.

Nasze wynagrodzenie zależy od wielkości pozyskanego dla Państwa wsparcia i jest uzyskiwane dopiero po wydaniu białych certyfikatów lub akceptacji przez URE przedłożonych audytów (wypełnienie obowiązku).
Adres i kontakt
Energy Partner E&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego nr 63, 41-500 Chorzów


DANE KONTAKTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
NIP: 6272750238
REGON: 366867008
KRS: 0000670428
Formularz kontaktowy