O FIRMIE
 
 
WYCHODZĄC NAPRZECIW POTRZEBOM, JAKIE POJAWIŁY SIĘ WRAZ Z WEJŚCIEM W ŻYCIE W 2016R. NOWEJ USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Dostarczamy kompleksowe usługi doradcze, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta w sektorze poprawy efektywności energetycznej. Przejmując obsługę projektu w zakresie technicznym, prawnym, finansowym i procesowym gwarantujemy szybkie i sprawne osiągnięcie wyznaczonego celu, bez konieczności angażowania zasobów kadrowych Klienta.
CEL FIRMY
 
Naszym głównym celem jest pomoc przedsiębiorstwom w zakresie pozyskania dodatkowego, bezzwrotnego wsparcia finansowego dla inwestycji poprawiających efektywność energetyczną oraz pełnienie roli merytorycznego partnera podczas wypełniania obowiązków formalnych nałożonych przez nową ustawę o efektywności energetycznej.

Znajdując optymalne rozwiązania przyczyniamy się do zwiększenie efektywności wykorzystania energii w przedsiębiorstwie a tym samym do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i obniżenia kosztów eksploatacji.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
 
Specjalizujemy się w usługach związanych z poprawą efektywności energetycznej oraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. W szczególności naszą uwagę koncentrujemy na kompleksowej realizacji projektu w obszarze technicznym, prawnym, finansowym i procesowym.

W związku z wejściem w życie, w październiku 2016r, nowej ustawy o efektywności energetycznej, stworzyliśmy szereg zindywidualizowanych produktów dopasowanych do konkretnych grup odbiorców, z którymi można zapoznać się tutaj.
KLIENCI
 
Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego

Świadczymy usługi konsultingowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw, a także dla organów władzy publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych instytucji państwowych.
MODEL WSPÓŁPRACY
 
Jesteśmy przekonani, że prawdziwa wartość budowana jest wyłącznie przez sukces uzyskiwany przez wszystkich interesariuszy, stąd też w realizowanych projektach stawiamy na efekt, od osiągnięcia którego uzależnione jest nasze wynagrodzenie.

Zapewniamy kompleksową obsługę w całym cyklu życia projektu, od momentu wspólnego wyznaczenia celów do reprezentowania przedsiębiorstwa przed organami administracyjnymi, w przypadku kontroli.
 
Formuła współpracy success fee:
OKREŚLENIE CELU PROJEKTU
PRZEDSTAWIENIE HARMONOGRAMU PRACY
REALIZACJA PRACY
REPREZENTOWANIE KLIENTA PRZED URE
UZYSKANIE WSPARCIA LUB WYPEŁNIENIE USTAWOWEGO OBOWIĄZKU
OKRES GWARANCYJNY I WSPARCIE MERYTORYCZNE
 
Bieżący monitoring realizacji projektu
Wynagrodzenie uzależnione od efektu – w formule success fee płacisz tylko wtedy kiedy sam zyskujesz
 
Adres i kontakt
Energy Partner E&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego nr 63, 41-500 Chorzów


DANE KONTAKTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
NIP: 6272750238
REGON: 366867008
KRS: 0000670428
Formularz kontaktowy