OFERTA
 
 
 
 
Odnawialne źródła energii
 
Wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. Trend ten spowodowany jest wieloma zaletami wynikającymi z ich wykorzystania, takimi jak:

  • zmniejszenie kosztów zużycia energii finalnej,
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa,
  • łatwiejszy dostęp do mechanizmów finansowania inwestycji tego rodzaju,
  • malejące koszty jednostkowe za kW mocy zainstalowanej,
  • zapewnienie stałych odpisów amortyzacyjnych,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • system budowania ekologicznego wizerunku przedsiębiorstwa.
Opis usługi
 
Podjęcie decyzji dotyczącej budowy instalacji OZE uzależnione jest od wielu czynników, z których do najistotniejszych należą rodzaj wybranej technologii, planowany rozmiar inwestycji oraz wielkość otrzymanego wsparcia finansowego. W projektach tego rodzaju kluczową kwestią pozostaje indywidualne a zarazem kompleksowe podejście, pozwalające na dokonanie optymalnego wyboru we wczesnym stadium inwestycji. Prace realizowane są w 8 głównych etapach:

Określenie celu inwestycji w oparciu o zadane kryteria ( wizerunkowe, ekologiczne, najkrótszego czasu zwrotu itp.)
 
Określenie potencjału dostępnych zasobów OZE w wybranych lokalizacjach
 
Przeprowadzenie wariantowej analizy możliwych do wykorzystania technologii
 
Prognoza uzysku energetycznego w cyklu życia inwestycji
 
Określenie dostępnych źródeł bezzwrotnego lub preferencyjnego finansowania
 
Przeprowadzenie analizy rentowności dla wybranych scenariuszy inwestycyjnych
 
Stworzenie raportu wraz ze stosownymi rekomendacjami
 
Ewentualny nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami
 
Szczegółowa analiza możliwych do zastosowania rozwiązań technologicznych oraz dobór optymalnej strategii finansowania pozwala na uzyskanie maksymalnych korzyści w całym cyklu życia projektu.

Zapraszamy do współpracy
Adres i kontakt
Energy Partner E&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego nr 63, 41-500 Chorzów


DANE KONTAKTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
NIP: 6272750238
REGON: 366867008
KRS: 0000670428
Formularz kontaktowy