OFERTA
 
 
 
 
Uproszczony audyt efektywności energetycznej
 
Uproszczony audyt efektywności energetycznej pozwala na szybkie oszacowanie wielkości wsparcia jakie może zostać przyznane dla przedsięwzięć planowanych lub zrealizowanych po 1 stycznia 2014 r.

CZYM JEST UPROSZCZONY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
 
Audyt efektywności energetycznej to specjalistyczne opracowanie techniczne zawierające analizę zużycia energii oraz opis stanu technicznego obiektu, urządzenia lub instalacji. W audycie zawarty jest wykaz planowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Jego celem jest zdobycie informacji o możliwej do uzyskania oszczędności energii i opłacalności ekonomicznej wskazanych przedsięwzięć. W przypadku audytu uproszczonego ustawodawca dopuszcza możliwość zastosowania uproszczonej (szacunkowej) metodyki obliczenia wielkości uzyskanych oszczędności.

Na podstawie audytu efektywności energetycznej możliwe jest uzyskanie białych certyfikatów, z których wynikają prawa majątkowe podlegające obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii.

Zgodnie z obowiązującym prawem wykonywane audyty muszą spełnić szereg wymogów formalnych zawartych w aktach wykonawczych do ustawy, dlatego bardzo ważną kwestią jest to, aby zostały one sporządzone przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających wysokie kompetencje techniczne oraz wiedzę z zakresu praktyk akceptowanych przez URE.
Dla jakich przedsięwzięć ma zastosowanie
 
Audyt efektywności energetycznej w sposób uproszony może być sporządzony dla następujących przedsięwzięć:
  • Ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu lub stropodachu
  • Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
  • Ocieplenie stropu nad piwnicą
  • Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej
  • Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych lub biurowych
  • Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła
  • Wymiana napędów do urządzeń, w szczególności silników elektrycznych o mocy znamionowej do 100 [kW]
Opis usługi
 
W ramach świadczonych usług zapewniamy darmową i szybką możliwość sprawdzenia wielkości osiągniętych oszczędności. Jeśli są one wystarczające do ubiegania się o wydanie białych certyfikatów, to zapewnimy kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu ich pozyskania. Prace realizowane są w 9 głównych etapach:

Otrzymanie zapytania
 
Pozyskanie wstępnych danych
 
Ocena możliwości pozyskania wsparcia
 
Pozyskanie danych szczegółowych
 
Opracowanie audytu efektywności energetycznej
 
Skompletowanie wymaganej dokumentacji i reprezentacja przed URE
 
Otrzymanie białych certyfikatów
 
Poinformowanie Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia i uzyskanie praw majątkowych do wydanych certyfikatów (w przypadku przedsięwzięć planowanych)
 
Sprzedaż białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii
 
Jeżeli chcą Państwo sprawdzić jak duże korzyści można uzyskać w wyniku sporządzenia uproszczonego audytu efektywności energetycznej, to zapraszamy do kontaktu.
Adres i kontakt
Energy Partner E&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego nr 63, 41-500 Chorzów


DANE KONTAKTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
NIP: 6272750238
REGON: 366867008
KRS: 0000670428
Formularz kontaktowy